Προϊόντα

Αντικείμενο της Bio-Chem είναι η προμήθεια:

  • Χημικών αντιδραστηρίων
  • Προϊόντων για Μοριακή Βιολογία
  • Προϊόντων για χρωματογραφία
  • Επιστημονικών οργάνων και συσκευών
  • Υάλινου και πλαστικού εξοπλισμού
  • Διαγνωστικών
  • Μικροβιολογικών

Δείτε μερικά από τα προϊόντα μας: